Copyright © PBIRC 2004-2005
Aktualności
Problemy z Oper?

Przed chwil? okaza?o si? (dzi?ki, Yaaz!), ?e Opera nie radzi sobie z wy?wietlaniem zawarto?ci serwisu. Tudzie? zawarto?? serwisu nie radzi sobie z Oper?. Administracja postara si? usun?? problem ASAP. Kluczem s? tu okre?lenia "postara si?" i "ASAP". W mi?dzyczasie u?atw sobie ?ycie i ?ci?gnij Firefoxa. :) Przepraszamy za utrudnienie.

Borys Jagielski

12.02.2006 22:51:32
Langoliery nadchodz?

Z niek?aman? przyjemno?ci? o?wiadczam, ?e wszystkie materia?y zwi?zane z dwucz??ciowym PBIRC-em pt. Langoliery (tak, tak, na podstawie Kinga) znalaz?y si? online. Jak na dwup?ytowe wydanie DVD przysta?o, poza materia?em filmowym (czyli logami) znajdziecie równie? moc dodatków. Zapraszam!

Borys Jagielski

12.02.2006 20:36:49
Konsonans
Dzisiaj o godzinie 16:00 czasu ?rodkowoeuropejskiego zostanie rozegrana sesja w alternatywnych realiach ksi??ek Jacka Dukaja, o kryptonimie "Konsonans". Zapraszam do lektury preludium i stawienia si? na sesji.

Tomasz "Dabroz" D?browski
18.12.2005 14:25:01
Archiwum
1