Copyright © PBIRC 2004-2005

Bohaterowie

Aktualni

./images/mg1_derrick_sm.jpg Gracz: Dabroz
Posta?: Derrick Araya
Krótki opis: Tajemniczy, ma?omówny towarzysz Xandosa uzbrojony w miecz dwur?czny. Czy oka?e si? równie gro?ny w walce, co poleg?y Thomas Abarden? (wi?cej)

./images/mg1_alec_sm.jpg Gracz: Kirtan
Posta?: Alec Virtanen
Krótki opis: Uczony w ?rednim wieku, którego Szpony spotka?y w Saragrave. Sympatyczne wra?enie psuje nieco ch?odne, rzeczowe spojrzenie (wi?cej)

./images/mg1_zarzir_sm.jpg Gracz: LawDog
Posta?: Zarzir Acum
Krótki opis: Wspólnie z Magdarem tworzy rami? bojowe dru?yny, lecz w przeciwie?stwie do kolegi jest do?? porywczy. Jego przesz?o?? ma chyba co? wspólnego z jakim? zakonem, ale nikt nie ?mie zapyta? o szczegó?y (wi?cej)

./images/mg1_xandos_sm.jpg Gracz: Lord Thomas
Posta?: Xandos
Krótki opis: Arogancki, m?ody m??czyzna, który wynaj?? Szpony w "Srebrnej Gwie?dzie". Zale?y mu na dostaniu si? do Nowej Jerozolimy. Ale dlaczego? Chyba nie chodzi o krucjat?... (wi?cej)

./images/mg1_magdar_sm.jpg Gracz: Misio?ak
Posta?: Magdar Mortimer
Krótki opis: M?? ze? by? postawny, cho? przeci?tnego wzrostu, to nieprzeci?tnie w barach ros?y... Doskonale w?ada mieczem, ale posiada te? par? innych talentów (wi?cej)

./images/mg1_dethan_sm.jpg Gracz: Scobin
Posta?: Dethan
Krótki opis: Chcesz zosta? dru?ynowym magiem? Takim od kul ognistych? Zapomnij. Ten etat jest ju? zaj?ty (wi?cej)

./images/mg1_anor_sm.jpg Gracz: Siwy
Posta?: Anor
Krótki opis: Ka?da profesjonalna ekipa poszukiwaczy przygód powinna mie? swojego medyka. I ?ucznika. Anor z powodzeniem ??czy obie funkcje, chocia? trudno mu si? odnale?? w du?ych miastach (wi?cej)

Killed in Action

./images/mg1_swierszcz_sm.jpg Gracz: Atok
Posta?: ?wierszcz
Jak zgin??: Zastrzelony przez Vita don Lucci. Niepotrzebna ?mier?...
Kiedy zgin??: W?adcy ?wiat?a, rozdzia? czwarty
Zobacz opis postaci

./images/na.jpg Gracz: Cubi/Borys
Posta?: Welus
Jak zgin??: Sprawa z Welusem przedstawia si? do?? skomplikowanie. Posta? za?o?y? Cubi, ale poprowadzi? j? tylko na jednej sesji, gdy? potem zrezygnowa? ca?kowicie z udzia?u w PBIRC-u (brak czasu). Welus na pewien czas zawis? w niebycie. MG wprowadzi? go wiele miesi?cy potem jako BN do fina?owego rozdzia?u B?ogos?awionych sprawiedliwych. Wtedy Welus zgin?? w nierównej walce z demonem Bel'alem. Obecnie Borys prowadzi Welusa w sesjach prequelowych, w których mistrzuj? Scobin i Atok.
Kiedy zgin??: B?ogos?awieni sprawiedliwi, rozdzia? czwarty
Zobacz opis postaci

./images/na.jpg Gracz: Dabroz
Posta?: Edward Elric
Jak zgin??: Rzuci? si? pod rozp?dzony powóz. W?a?nie tak. Nie "rzuci? si?", ale po prostu si? rzuci?.
Kiedy zgin??: B?ogos?awieni sprawiedliwi, rozdzia? trzeci
Zobacz opis postaci

./images/mg1_thomas_sm.jpg Gracz: Lord Thomas
Posta?: Thomas Abarden
Jak zgin??: Uratowa? ?ycie Dethanowi, ale spopieli?a go energia magiczna.
Kiedy zgin??: B?ogos?awieni sprawiedliwi, rozdzia? czwarty
Zobacz opis postaci