Copyright © PBIRC 2004-2005

Postacie

./images/albert_kaussner.jpg Albert Kaussner
Nastolatek. Wi?kszo?? z osób maj?cych miejsca w g?ównej kabinie zwróci?a na niego uwag? przed startem, gdy? trzyma? pod pach? du?y futera? na skrzypce.
./images/brian_engle.jpg Brian Engle
Pilot pracuj?cy dla linii American Pride.
./images/craig_toomy.jpg Craig Toomy
Chorobliwie blady furiat o podkr??onych oczach. Ubrany w garnitur od Armaniego.
./images/dinah_bellman.jpg Dinah Bellman
Niepokoj?ca niewidoma dziewczynka, która ostrzeg?a was przed "wielkim niebezpiecze?stwem" zbli?aj?cym si? do lotniska w Bangor.
./images/don_gaffney.jpg Don Gaffney
Starszy Murzyn o szczerej, sympatycznej twarzy. Lecia? do Bostonu na spotkanie z córk? i niedawno urodzonym wnuczkiem.
./images/laurel_stevenson.jpg Laurel Stevenson
Nauczycielka z Los Angeles oko?o trzydziestki.
./images/nick_hopewell.jpg Nick Hopewell
Wysportowany, przystojny m??czyzna. Niewiele wi?cej o nim wiadomo.
./images/robert_jenkins.jpg Robert Jenkins
Korpulentny i gadatliwy m??czyzna staraj?cy si? dociec, co si? z wami sta?o.
./images/rudy_warwick.jpg Rudy Warwick
M??czyzna w ?rednim wieku o wygl?dzie i manierach przedsi?biorcy.
./images/unknown.jpg ???
Brodaty nieznajomy, który mocno ?pi roztaczaj?c wokó? siebie wo? zak?adu piwowarskiego. Jak dot?d si? nie obudzi?.