Copyright © PBIRC 2004-2005

Langoliery

na podstawie mikropowie?ci Stephena Kinga
22 stycznia 2006 & 5 lutego 2006

Dziewi?tka pasa?erów budzi si? na pok?adzie Boeinga lec?cego dziesi?? kilometrów nad powierzchni? ziemi. Zaraz po starcie na pok?adzie by?y setki ludzi, ale teraz nie ma tu ?ywej duszy — poza bohaterami. S? natomiast niepokoj?ce pozosta?o?ci po wspó?pasa?erach, bynajmniej nie organiczne. Co sta?o si? z pasa?erami i za?og? Rejsu 29 i co odkryj? bohaterowie po sprowadzeniu samolotu na ziemi? dzi?ki pilotowi, który przypadkowo znalaz? si? w?ród nich? A mo?e nie przypadkowo...?


INKLUZ PRODUCTIONS and IRCNET presents a BORYS pbirc "THE LANGOLIERS" starring ATOK | CORWIN | DABROZ | DUNE | KIRTAN | LORD THOMAS | MALKAV | ZORF music by BERNARD HERRMAN | CARMINE COPPOLA | ELLIOT GOLDENTHALL | FREDDIE MERCURY | JAMES NEWTON HOWARD | SHIRO SAGISU | WWW.FREEEPLAYMUSIC.COM written by STEPHEN KING directed by BORYS  • Logi - Celem zwi?kszenia przejrzysto?ci podzielone na 10 rozdzia?ów. Oczywi?cie, nie mog?o zabrakn?? prologów.
  • Postacie - Zwi?z?e przedstawienie "ocala?ych" pasa?erów. Z rozmys?em nie publikuj? dok?adniejszych opisów postaci, które rozes?a?em Graczom.
  • Statystyka - Prosz? darowa? sobie prymitywne komentarze typu "Tobie si? to chcia?o liczy??!".
  • Kwiatki - Poka?cie mi sesj? bez kwiatków, a ja poka?? Wam band? nudziarzy bawi?cych si? w RPG...
  • Komentarz Borysa - Nie mog?o zabrakn?? re?yserskiego komentarza.
  • Sze?? powodów, dla których warto przeczyta?